Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Chùa Trông, Hải Dương

Chùa Trông ở xã Hưng Long (Ninh Giang) là một di tích lịch sử có quy mô lớn mang tính quần thể, nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đông đảo nhân dân trong vùng và có những hoạt động lễ hội độc đáo.

V? d?u trang