Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Chùa Tiên, Hòa Bình

Chùa Tiên - Mẫu Đầm Đa là một quần thể du lịch thuộc địa phận xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Trong quần thể có một ngôi chùa tên là Chùa Tiên, được Bộ văn hóa - Thông tin Việt Nam cấp bằng di tích lịch sử văn hóa tháng 9 năm 1989.

V? d?u trang