Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Chùa thôn Bồng Lai, Hà Nội

Thôn Bồng Lai thuộc xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội từ thế kỷ thứ 19 trở về trước thuộc huyện Từ Liêm, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây. Đến thời Minh Mạng, Bồng Lai thuộc tổng Thượng trì, huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông. Cuối thế kỷ 19, phủ Hoài Đức thuộc tỉnh Hà Nội, đến đầu thế kỷ 20 lại thuộc về phù Hoài Đức, tỉnh Hà Đông.

V? d?u trang