Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Chùa Thiên Thai, Vũng Tàu

Tổ đình Thiên Thai tọa lạc dưới chân núi Dinh Cố thuộc xã Tam An - huyện Long Điền. Sở dĩ chùa Thiên Thai được gọi là Tổ đình vì đây là nơi ra đời của Thiên Thai Thiền Giáo Tông (1935) với tờ ngôn luận Bác Nhã Âm tuyên truyền chấn hưng Phật giáo. Tổ đình Thiên Thai nổi tiếng không chỉ bởi cảnh quan, kiến trúc mà còn từ những câu chuyện gắn với người lập chùa.

V? d?u trang