Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Chùa Phụng Sơn, TP Hồ Chí Minh

Chùa Phụng Sơn, tên chữ là Phụng Sơn Tự, còn có tên là chùa Gò, tọa lạc ở số 1408, đường 3 tháng 2, phường 2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngôi cổ tự này đã được xếp hạng là "di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia" vào ngày 16 tháng 11 năm 1988.

V? d?u trang