Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Chùa Mễ Sở, Hưng Yên

Chùa Mễ Sở được xây dựng vào thời Hậu Lê và đã trải qua nhiều cuộc trùng tu lớn. Đây là nơi lưu giữ pho tượng Quan Thế Âm nghìn mắt nghìn tay mang phong cách nghệ thuật trong giai đoạn cuối thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX. Ngoài ra, chùa còn có đại hồng chung đúc vào năm 1822.

V? d?u trang