Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Chùa Giác Quang - Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Chùa Giác Quang là một trong những ngôi Tổ Đình lâu đời nhất của phật giáo nguyên thủy Việt Nam. Sau 6 năm kể từ khi Phật giáo Nguyên Thủy du nhập vào nước ta, ngôi chùa Giác Quang đã được xây dựng năm 1945 do hòa thượng Giác Nguyên kiến tạo.

V? d?u trang