Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Chùa Đống Cao, Hải Dương

Chùa Đống Cao, hay chùa Sếu, có mặt từ thời nhà Trần thuộc Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Khu vực chùa trước đây là bãi lau cạnh sông Thái Bình, chim sếu về sống rất đông nên người dân thường gọi là làng Sếu, chùa nằm trên đất làng nên được gọi là chùa Sếu.

V? d?u trang