Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Chùa Dền, Bắc Giang

Chùa Dền là một địa điểm ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử của phủ Lạng thương. Đây cũng là địa điểm quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nơi nuôi dưỡng thương, bệnh binh.

V? d?u trang