Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Chùa Chân Tiên, Hà Tĩnh

Chùa Chân Tiên nằm trên núi Tiên An, thuộc địa phận xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài rừng thông tự nhiên trùng trùng điệp điệp xanh tươi bốn mùa, núi Tiên An còn có nhiều động đẹp, như: Động Trúc, Động Mai, Động Thạch Thất, Động Đá Người... và nhiều hang đá cổ khác.

V? d?u trang