Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Chùa Cao Đà, Hà Nam

Chùa Cao Đà còn có tên là chùa Bà Hướng thuộc thôn 8 Cao Đà, Xã Nhân Mỹ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam. Chùa có từ lâu đời, đến thế kỷ 13 có quan Hành Khiển Trương Hán Siêu về đây giúp dân phục hồi kinh tế, sửa sang chùa.

V? d?u trang