Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Chư A Thai, Gia Lai

Chư A Thai là một xã thuộc huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Xã Chư A Thai có diện tích 133,59 km², dân số năm 2002 là 10.684 người, mật độ dân số đạt 80 người/km².

V? d?u trang