Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Chợ Vị Thanh, Hậu Giang

Chợ "chồm hổm" Vị Thanh còn có tên gọi là chợ đồng, vì phần lớn hàng hóa bán tại chợ là các sản vật có sẵn ở thôn quê hoặc do chính những người nông dân trồng được.

V? d?u trang