Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Chợ Song Mai, Bắc Giang

Chợ Song Mai nằm trên địa bàn thành phố Bắc Giang được đầu tư xây dựng hiện đại đồng bộ và đi vào hoạt động từ năm 2011. Thiết kế các quầy hàng, gian hàng, ki ốt rộng rãi, tiện ích, liên thông tạo ra thế liên hoàn cho các ngành hàng hỗ trợ nhau trong kinh doanh buôn bán.

V? d?u trang