Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Chợ Phước Hải, Khánh Hòa

Chợ Phước Hải hoạt động từ năm 1964; lần nâng cấp cải tạo gần đây nhất là năm 2002. Chợ gồm 2 khu vực: Khu chợ lồng cũ từ năm 1964, đang là nơi buôn bán rau củ, tôm, cá…; khu chợ lồng mới giáp mặt đường Đồng Nai được xây dựng từ năm 2002, đang là nơi bán hàng khô, tạp hóa.

V? d?u trang