Khách sạn, nhà nghỉ ở gần chợ Phủ, Thanh Hóa

Duy Tinh - chợ Phủ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả một vùng đất rộng lớn phía bắc tỉnh Thanh Hóa. Duy Tinh không chỉ có chợ, cầu, giao thông thuận lợi mà còn có chùa Sùng Nghiêm, nơi chứa đựng chiều sâu văn hóa sử bậc nhất phủ Hà Trung xưa.

V? d?u trang