Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Chợ Gôi, Hà Tĩnh

Chợ Gôi nằm giáp ranh giữa 2 xã Sơn Thịnh và Sơn Hòa. Thuở trước, dòng sông và con đò là phương tiện tối ưu nhất trong việc vận chuyển hàng hóa, hàng từ Vinh lên theo đò dọc, hàng nông - lâm sản từ miền thượng Hương Sơn đổ xuống bằng đò xuôi.

V? d?u trang