Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Chợ Đắk Đoa, Gia Lai

Chợ Đắk Đoa là cầu nối an toàn giữa người sản xuất, trồng trọt với thị trường tiêu dùng. Không chỉ có vậy, chợ phiên nông sản an toàn Đak Đoa đang dần trở thành điểm nhấn trong kế hoạch phát triển du lịch ở địa phương.

V? d?u trang