Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Chợ Dinh, Nghệ An

Chợ Dinh nằm trên địa bàn xã Hoa Thành, từ xưa là trung tâm mua bán của huyện Yên Thành, nên còn gọi là chợ huyện. Người quê lúa có câu “Chợ huyện một tháng ba phiên”, để nói rằng chợ Dinh mỗi tháng họp ba phiên chính vào các ngày mùng 9, 19 và 29 âm lịch.

V? d?u trang