Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Chợ Cà Ná, Ninh Thuận

Chợ Cà Ná được đầu tư xây dựng tại khu vực Cảng cá Cà Ná mở rộng, do Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Phú Thịnh làm chủ đầu tư, tổng vốn xây dựng 14,5 tỷ đồng. Sau hơn 10 tháng thi công, đến nay chợ Cà Ná đã hoàn thành đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương của người dân hai xã Cà Ná và Phước Diêm.

V? d?u trang