Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Chà Tở, Điện Biên

Chà Tở là một xã thuộc huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Xã Chà Tở được tách khỏi huyện Mường Chà để thành lập huyện Nậm Pồ Xã Chà Tở nằm ở phía Đông huyện Nậm Pồ.

V? d?u trang