Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Cầu Thuận Phước, Đà Nẵng

Cầu Thuận Phước được khởi công xây dựng từ năm 2003 và mất gần 6 năm xây dựng mới hoàn thành. Cầu có chiều dài gần 2km và có vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Đây là một trong những cây cầu treo dây võng dài nhất Việt Nam.

V? d?u trang