Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Cầu Sông Hàn, Đà Nẵng

Cầu Sông Hàn là chiếc cầu xoay đầu tiên của Việt Nam, là niềm tự hào của người dân thành phố Đà Nẵng. Chiếc cầu biểu tượng cho sức sống mới, là khát vọng vươn lên của thành phố Đà Nẵng, được xây dựng bằng sự đóng góp của mọi người dân nơi đây.

V? d?u trang