Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Cầu Kiền, Hải Phòng

Cầu Kiền là một cây cầu tại Hải Phòng, bắc qua sông Cấm, nằm trên quốc lộ 10, nối giữa huyện Thủy Nguyên và huyện An Dương. Công trình này góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng duyên hải Bắc Bộ và cũng là công trình chào mừng 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam và Nhật Bản.

V? d?u trang