Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Cầu Khuể, Hải Phòng

Cầu Khuể được đặt tại vị trí cách bến phà Khuể 72 m về phía thượng lưu, nơi dòng sông rộng hơn 700 m và sâu hơn 10m.. Phà Khuể trước đây có thời gọi là "phà khổ" bởi sự chờ đợi lâu và tình hình trật tự. Nơi đây, 11h30 đêm tháng 7/1978 một cơn bão ma đi qua làm lật đò đã cướp đi 20 sinh mạng trong lúc dòng sông đang chảy mạnh ra biển, ngày hôm sau người ta chỉ tìm thấy xác con đò nát và một thi thể ở trong rừng đước.

V? d?u trang