Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Cầu Hợp Thanh, Hải Dương

Hợp Thanh là cây cầu vượt sông Gùa, nối sáu xã khu đảo Hà Đông là Hợp Đức, Trường Thành, Vĩnh Lập, Thanh Bính, Thanh Hồng và Thanh Cường với huyện lỵ Thanh Hà. Sáu xã này có diện tích tự nhiên hơn 3.300ha, với khoảng ba vạn dân sinh sống.

V? d?u trang