Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Cảng Nam Ninh, Hải Phòng

Cảng Nam Ninh là một trong 49 bến cảng tọa lạc tại 602 Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng. Cảng được quản lí bởi Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng với các công năng như tổng hợp, hàng rời, hàng khô.

V? d?u trang