Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Cảng Hoàng Diệu, Hải Phòng

Cảng Hải Phòng là cảng hiện đại và có lượng hàng hóa thông qua lớn nhất phía Bắc Việt Nam. Bến cảng Hoàng Diệu là 1 trong 3 bến cảng của Công ty CP Cảng Hải Phòng có vai trò quan trọng của khu vực phía Bắc với công suất đạt khoảng 10 triệu tấn/năm.

V? d?u trang