Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Cảng Đông Hải, Ninh Thuận

Những năm qua, Cảng cá Đông Hải không chỉ là nơi tàu thuyền cập cảng bán sản phẩm và lấy nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, mà còn là chợ đầu mối hải sản lớn nhất tỉnh ta.

V? d?u trang