Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Cảng Diêm Điền, Thái Bình

Vào năm 2008, do muốn thúc đẩy mạnh các tiến triển về kinh tế biển. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và một số nhà đầu tư khác đã bỏ ra tư khoảng hơn 593 tỷ đồng Việt Nam để mở rộng cảng Diêm Điền. Do nằm trên hai con sông có lượng phù sa lớn là con sông Trà Linh và Diêm Hộ nên cảng thường xuyên bị bồi lấp mạnh.

V? d?u trang