Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Cảng Bến Kéo, Tây Ninh

Từ cảng Bến Kéo, bạn có thể thấy cả về đường bộ và đường thủy đều rất thuận lợi cho hoạt động giao thương, xếp dỡ – vận chuyển hàng hóa nội địa trong tỉnh và liên kết vùng với các tỉnh thuộc khu vực phía Nam và Campuchia.

V? d?u trang