Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Cảng An Thới, Kiên Giang

Cảng An Thới (hay Cảng biển quốc tế An Thới) là một cảng biển quốc tế tại An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang. Cảng An Thới là cảng tổng hợp quốc tế với quy mô hàng hóa qua cảng là 500.000 đến 700.000 tấn/năm và số lượng hành khách thông qua cảng có 360.000 lượt khách/năm

V? d?u trang