Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Cái Khế, Cần Thơ

Cái Khế là một phường thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Phường Cái Khế có diện tích 6,57 km², dân số năm 2015 là 33.018 người, mật độ dân số đạt 5.026 người/km².

V? d?u trang