Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Bình Quới - Thanh Đa, TP Hồ Chí Minh

Bình Quới - Thanh Đa là tên một bán đảo nằm bên sông Sài Gòn thuộc các phường 27 và 28, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tuy nằm giữa lòng thành phố nhưng hiện nay bán đảo này vẫn như một miền quê do dự án quy hoạch đã bị treo hơn 25 năm qua.

V? d?u trang