Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Bến tàu Không Số, Hải Phòng

Bến Nghiêng (Bến tàu Không Số) do thực dân Pháp xây dựng với mưu đồ xâm lược, nhưng lại là nơi chứng kiến người lính Pháp cuối cùng rút khỏi thành phố. Thời gian đã trôi qua quá lâu nhưng Bến Nghiêng vẫn trường tồn, đánh dấu mốc son trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc...

V? d?u trang