Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Bến đò Bình Than, Bắc Ninh

Bình Than là cái tên quen thuộc với nhiều người, với câu chuyện kể về Trần Quốc Toản bóp nát quả cam bên ngoài hội nghị Bình Than. Nhiều năm qua, địa danh truyền thống đặc biệt này vẫn luôn được nhiều người nhắc tới.

V? d?u trang