Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Bảo tàng Tân Trào - ATK, Tuyên Quang

Bảo tàng Tân Trào - ATK có hai tầng được xây dựng vào năm 1975. Đây là nhà trưng bày về khu di tích lịch sử Tân Trào với 128 hiện vật, 112 ảnh tài liệu và hơn 1.000 tài liệu khoa học. Các hiện vật này phần lớn là tài liệu về Bác Hồ, Trung ương Đảng và Chính phủ trong thời gian kháng chiến chống Pháp.

V? d?u trang