Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, Hà Nội

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong các bảo tàng quốc gia và đứng đầu trong hệ thống Bảo tàng Quân đội, hiện đang lưu giữ, trưng bày hơn 15 vạn tài liệu, hiện vật, trong đó có nhiều sưu tập độc đáo và 4 Bảo vật Quốc gia, đó là: Máy bay MiG-21 số hiệu 4324; Máy bay MiG-21 số hiệu 5121, Bản đồ Quyết tâm chiến ..

V? d?u trang