Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Bảo tàng Không Quân, Hà Nội

Bảo tàng Phòng không – Không quân trực thuộc Cục Chính trị, Quân chủng Phòng không – Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam, tiền thân là Phòng Truyền thống Bộ đội Phòng không thành lập năm 1958. Bảo tàng được xếp hạng Hai trong hệ thống bảo tàng tại Việt Nam.

V? d?u trang