Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Bảo tàng Khánh Hòa, Khánh Hòa

Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đang lưu giữ hơn 10.000 hiện vật gốc, hơn 5.000 tư liệu và hình ảnh qua các thời kỳ lịch sử khác nhau. Ngoài ra, nơi đây còn trở thành một địa điểm thăm quan Nha Trang hấp dẫn nhiều du khách.

V? d?u trang