Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Bảo Tàng Hải Quân, Hải Phòng

Bảo tàng Hải quân trực thuộc Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân Việt Nam là một trong những trung tâm văn hoá - lịch sử và mỹ thuật của Quân chủng Hải quân Việt Nam trên thành phố cảng Hải Phòng. Bảo tàng Hải quân được xếp hạng Hai theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam.

V? d?u trang