Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Bảo tàng Hà Nam, Hà Nam

Bảo tàng Hà Nam là một công trình văn hóa tiêu biểu của tỉnh được khởi công xây dựng năm 1999 và hoàn thành sau một năm được đưa và sử dụng cuối năm 2000, diện tích trưng bày 1500m2. Kiến trúc ngôi nhà là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc dân tộc và kiến trúc hiện đại gợi lên dáng dấp mái đình người Việt.

V? d?u trang